Människan  Gruppen  Världen

Fanny Davidsson utbildar och handleder i ledarskap, konflikthantering och mänskliga rättigheter, för chefer, personalgrupper, styrelser och skolor. I fokus står kreativitet, nytänkande och samarbete. Utbildningarna bygger på gruppens erfarenheter, aktiva deltagande och vilja till utveckling.

Utbildningarna bygger på delaktighet och interaktivitet. Metoderna lyfter fram individernas perspektiv inom gruppen. Genom det aktiva deltagandet formas innehållet efter gruppen och möjligheterna att möta de enskilda individernas samt gruppens mål ökar.

FÖRETAG

Utveckling av kommunikation och samarbete

SKOLOR

Utbildning i konflikthantering och mänskliga rättigheter

Anmäl dig till mitt nyhetsbrev