Aktuellt

Här hittar du nyheter i vårat utbildningsutbud, nyhetsbrev med repotage, litteraturtips med mera.

2016-11-24

Utbildning feedback, Malmö

Välkommen på en workshop där du får praktisera feedback-tekniker att ta med dig direkt tillbaka i din egen verksamhet. Under den här halvdagsutbildningen får du fördjupad kunskap om hur du kan skapa en feedbackkultur i dina arbetsgrupper. Genom praktiska övningar får du med dig tekniker som du kan börja använda direkt tillsammans med dina medarbetare efter utbildning. Då utbildningen är upplagd som en workshop bygger den på  deltagarnas aktiva medskapande. Du kommer få praktisera både att ge och ta emot feedback samt få med dig en plan för hur du ska skapa ett feedbackklimat på din arbetsplats.

 

För mer information och anmälan: fanny@fannydavidsson.se

2016-10-19

Leadership-mässan

För andra året i rad föreläser Fanny Davidsson på Leadership i Malmö. Årets tema är Den konfliktmedvetna arbetsgruppen med fokus på hur feedback kan stärka samarbetet på en arbetsplats. Förra året var Fanny Davidsson den mest välbesökta under mässan i Malmö och mycket uppskattad bland åhörarna.

2016-08-18

Kickoff

Agusti är här och med det också jobbstarter för många. Under de kommande veckorna utbildar Fanny Davidsson flera arbetsgrupper under kickoffer och uppstartsdagar. Utbildningen Den konfliktmedvetna arbetgruppen stärker arbetslag och team genom ny kunskap och dialog om gruppens dynamik, kommunikation och samarbete. 

2016-06-01

Kompetensutveckling lärare

Under juni och augusti utbildar Fanny Davidsson flera skolor runt om i Sverige i värdegrundsprogrammet Schools for Peace där lärarna får redskap och metoder till att stärka elevernas förmågor i konflikthantering, kommunikation och självkänsla. 

2016-04-14

Rundabordssamtal på Slottet

Fanny Davidsson tar på förmiddagen emot diplom av Hans Majestät Konungen för sitt arbete med ledarskapsprogrammet Värdebaserat Ledarskap. På eftermiddagen leder Fanny rundabordsamtal på temat "Ledarskap för Sveriges framtid" på seminiariet Ungt Ledarskap som arrangeras av Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap. 

2016-03-04

Värderingscafé på Volvo

Fanny Davidsson leder Dialogcafe kring väredebaserat ledarskap med chefer från Volvo och unga ledare från ideell sektor inom Utbildningen Värdebaserat ledarskap, ett partnerskap mellan Scouterna, Fryshuset och Volvo Lastvagnar. 

2016-02-05

Operation Dagsverke med UNICEF

Fanny Davidsson föreläser för lärare om barnkonvnetionen på UNICEFs Operations Dagsverkekonferens. 

"Fannys workshop var verkligen uppskattad av lärarna där ord som inspierarande dök upp i utvärderingarna."

 

2015-12-11

Teamutveckling på Baxter

Fanny Davidsson utbildar team på Baxter för att föra arbetsgrupen framåt och nå ökad effektivitet. 

"Prestentationen var en spot-on beskrivning om hur gruppdynamik fungerar, och det bringade stor igenkänning. Fanny känns mycket påläst och stödjer sina påstående på forskning och fakta utöver sina egna erfarenheter. Jag kommer fortsätta anävda Fanny för att höja gemenskap och effektivitet i min grupp av rapproterande."

 

 

2015-10-21

Leadership-mässan

Fanny Davidsson har föreläst om Det konfliktemdvetna ledarskaper för 110 chefer på Leadership-mässan i Malmö. 

"Generöst och givande. Mycket bra presentation som gav både teori och praktiska insiker. Fanny delade generöst med sig av sitt kunnande. Dagens bästa föreläsning!"

"Bra start för att öka kompetensen inom konflikthantering. Uppskattar tydligheten hos föreläsaren och hennes budskap. Jag kunde snabbt relatera till konflikter i min vardag och bad de beror på. Powerpointbilderna var talande."

"För mig är detta mycket aktuellt och i presentationen tycker jag att mig finna vektyg som skulle kunna användas."

 

 

 

 

 

2015-09-24

Handledning

Fanny Davidsson är utbildad handledare vid Jönköpings Universitet. I handledningen får en arbetsgrupp, eller en individ, möklighet att reflektera kring den egna proffessionella rollen och utmaningar i arbetet. 

"Genom handledningen med Fanny har gruppen fått sammanhållning, bättre förståelse för varandras olikheter och struktur för verksamheten."

"Handledningen har gett mig bättre självkännedom i min yrkesroll."

"Our session have given me the opportunity to reflect with my collegues about things that feel larger than my ability to work out. It has given the group and opportunity to help oneanother with difficult situations."

2015-09-18

Chefsutveckling

Den 21 oktober deltar Fanny Davidsson på Leadership-mässan i Malmö. Leadership är en ledarskapsmässa för chefmedlemmar inom de tre fackförbuden Jusek, Sveriges ingenjörer och Civilekonomerna. Eventet arrangeras för sjunde året i rad och vill inspirera och kompetensutveckla chefer och ledare.

Fanny Davidsson håller föreläsningen Det konflitkmedvetna ledarskapet där vi går igenom modeller för att förstå konflikter i arbetsgrupper. Du får ta del av konkrea redskap för att du som ledare ska kunna förebygga och hantera de konflikter som uppstår på arbetsplatsen.

Ser du möjligheter i konflikter eller försöker du undvika dem? Som chef har du ansvar för att hantera konflikter som dyker upp på arbetsplatsen. Det konfliktmedvetna ledarskapet handlar om mer än att hantera konflikter då de uppstår. 

Det hanlar om att skapa en organisation som främjar dialog och samarbete, där de utvecklande konflikterna får ta plats och de konflikter som tar energi och fokus från arbetet förebyggs och hanteras i ett tidigt stadium. 

Läs mer på utbildning.se och anmäl dig via ditt fackförbund. 

 

2015-09-17

Delaktighet i utvecklingssamtalet

I september har Förskoleforum tema Utvecklingssamtal och Fanny Davidsson bidrar med två artiklar om hur barn och föräldrar kan göras delaktiga i utvecklingssamtalen på förskolan. 

2015-09-08

FutureMe

Fanny Davidsson fortsätter under hösten samarbetet med Idébageriet och Visionspiloterna kring utbildningen FutureMe. Utbildningskonceptet riktar sig till arbetslösa och bygger på upplevelsebaserade föreläsningar, workshops och utmaningar som stärker deltagarnas självkänsla och anställningsbarhet. Fanny Davidsson utbildnar i ledarskap och konflitkhantering under en av kursens sex veckor. 

2015-08-06

Farta Refugee Center

Fanny Davidsson utbildar tillsammans med The Non-Violence Project Sverige boende och personal på Farsta Refugee Center i rollen som tränare i NVP Sveriges Peace-program. De asylsökande kommer sedan genomföra utbildningar med barn och ungdomar på sitt eget och andra flyktingboenden. 

2015-08-02

Skolor för fred

Under agusti utbildar Fanny Davidsson fyra skolor, inklusive Svenska skolan på Mallorca, i The Non-Violence Project´s utbildningsmaterial School for Peace. Inom utbildningprogrammet får lärare och elever aktivt arbeta med interaktiva övningar rörande konflitkhantering och kommunikation, våld och ickevåld och att bygga självkänsla. 

2015-05-18

Att göra kvinnors röst hörda i fredsproceser

Fanny Davidsson har fått i uppdarg av Kvinna till KVinna att ta fram ett Mentorskapsprogram för projektet Young Womens Peace Academy, som syftar till att stärka unga kvinnor i Armenien, Azerbajan, Bosnien-Hercegovina, Serbien och Kosovo, i rollen som fredsbyggare. Under fyra dagar utbildar Fanny Davidsson 12 erfarna kvinnor i rollen som mentorer i Istabul, Turkiet

2015-04-17

Salesforce utbildas i ickevåld

Som en del av Salesforce 1-1-1 metod har delar av personalgruppen valt att ge delar av sin arbetstid som volontärer för the Non-Violence Project Foundation. Under en heldag utbildar Fanny Davidsson gruppen i medoter för konflikthantering, självkänsla och icke-våld som de kan kommunicera tillsammans med barn och ungdomar runt om i Sverige. 

2015-03-11

Artiklar om barns rättigheter

Under våren publiseras ytterligare två artiklar av Fanny Davidsson på Förskoleforum, en på temat föräldrarsamverkan och den andra om barns delakighet i vilan. 

2015-02-21

Sports & Sports for Peace, Brasilien

När Carnevalstågen har lagt sig i Brasilien fortsätter Fanny Davidsson arbetet med projektet Schools & Sports for Peace som drivs av The Non-Violence Project Foundation och vidare utbildar Brasiliens 10 MasterTrainers i nästa nivå av utbildnignsprogrammen. NVPF´s Master Trainers har sedan sommaren 2012 nått ut till 10 000 barn och ungdomar, genom att utbilda lärare, idrottsledare och närpolis i utbildningsprogrammen. 

2015-01-27

Att stärka långtidsarbetslösa

Under 2015 startar Fanny Davidsson ett långsiktigt samarbete med utbildningen FutureMe, en arbetsmarknadsaktivitet som under 6 veckor stärker delatagarna i sina styrkor, sin drivkraft och sin personliga drivkraft. Fanny Davidsson utbildar på temat personligt ledarskap. 

2014-10-24

Barns rätt till lek

FannyDavidsson skriver en artikel om barns rätt till lek och vikten av leken för barnets utveckling i senaste nummret av Förskoletidningen.  

2014-09-08

Barnkonventionen i förskolan

Fanny Davidsson utbildar förskolepedagoger i Malmö i utbildningsmaterialet Barnkonventionen i en låda, framtaget av Unicef och Retoy. Utbildningen arrangeras av Retoy och Malmö Stad. Amälan görs genom Malmö Stads  Kulturproceduren

2014-07-16

FutureCamp

Fanny Davidsson håller tillsammans med Johan Rinman en heldags utbildning i ledarskap för 40 entusiastiska ungdomar på FutureCamp, arragerat av ProjectThreeAB

2014-05-08

Diplomutdelning på Slottet

Idag tog Fanny Davidsson emot diplom från Carl XVI Gustaf för hennes arbete med att utbilda unga ledare genom utbildningen Värdebaserat Ledarskap. 

2014-03-03

Barnkonventionen i förskolan

Fanny Davidsson utbildar förskolepedagoger i utbildningsmaterialet Barnkonventionen i en låda, framtaget av Unicef och Retoy.

2014-03-01

Samhällsledarskap, Stockholm

På uppdrag av Kista Folkhögskola och nätverket OneSweden håller Fanny Davidsson under tre helger i mars en utbildning i Samhällsledarskap för ungda ledare i civilsamhället.

2014-01-23

Värdebaserat ledarskap, Riga

Fanny håller den 4:e och sista kurshelgen i Scouternas Värdebaserat ledarsksap för ungda ledare inom Scouterna med deltagare från Sverige, Finland, Danmark, Estland, Lettland och Litauen.

2014-01-13

Non-Violence utbildning, Brasilen

Fanny Davidsson utbildnar fritidsledare i Santos, Brasilien i utbildningsmaterialen Schools for Peace och Sports for Peace.

2013-12-13

Barnkonventionen i förskolan

Fanny Davidsson utbildar 20 pedagoger inom förskolan i lekfulla metoder för att arbeta med barns rättigheter i förskolan, tillsammans med Unicef, Retoy och Malmö Stad. 

2013-11-27

Det konfliktmedvetna ledarskap

Fanny Davidsson utbildar 15 chefer i Lidköping

2013-10-10

Värdegrundsutbildning inom fotboll

Fanny Davidsson höll utbildning med fokus på föreningens värdegrundsarbete för fotbollsklubbet Helsingborgs AIS. 

2013-08-29

Ungt ledarskap runt Östersjön

Fanny Davidsson leder kursen Värdebaserad Leadarskap för 20 unga ledaren inom Scoutrörelsen i Sverige, Finland, Danmark, Estland, Lettland och Littauen. Utbildningen består av fyra helger samt ett mentorskapsprogram och drivs av de svenska Scouterna. 

2013-08-28

Utbildningsmaterial om barnets rättigheter

Fanny Davidsson har utvecklat metodmaterialet Barkonventionen i en låda för Unicef Sverige. Materialet vänder sig till förskolepedagoger och innehåller övningar på sju teman inom barnkonventionen som kan göras inom personalgruppen och med barnen i förskolan. Materialet kan laddas ner gratis på www.unicef.se

 

2013-06-18

Fotboll och ickevåld i Brasilien

Under Confederations Cup håller Fanny Davidsson en femdagar lång Master Training för att starta upp The Non-Vioelnce Projects projekt Esportes Pela Paz (Sport för fred) i 50 favelor i 5 Brasilianska städer. Projektet finansieras av Svenska Postkodsstiftelsen och ska fram till fotbolls VM 2014 nu ut till 150 000 barn och ungdomar. 

2013-06-17

Konflikthantering med Future Creatives

Workshop i konflikthantering och ledarskap på Future Creatives sommarläger Future Camp. 

2013-03-01

Barns Rättigheter i Malmö

Under 2013 kommer Fanny Davidsson fortsätta att utveckla metoder för barns rättigheter och delaktighet inom Retoy. Fanny kommer också jobba med utbildngar för förskolegrupper i Rosengårds stadsdel i Malmö. 

2013-02-24

Ledarutbildning Amnesty International

Fanny Davidsson håller ett utbildningspass om feedback på Amenstys interna ledarskapsprogram. 

2013-01-26

Diplomering i Skottaland

Sista helgen i Januari håller Fanny Davidsson den andra utbildningen för kommande utbildarna i Schools for Peace vid St Andrews universitet i Skotland. När universitetsstudenterna har avslutat sin utbildning och fått sina diplom skall de utbilda elever i de lokala skolorna i konflikthantering och ickevåld. 

2012-11-21

Den konfliktmedvetna arbetsplatsen, Högskolan i Skövde

Fanny Davidsson föreläser om hur man kan hatera och förebygga konflikter på arbetsplatsen på Högskolan i Skövde. 

2012-10-28

Utbildning Rädda Barnen

Fanny Davidsson utbildnar i Ledarskap med fokus på Gruppens dynamik, kommunikation och konflikthantering på Rädda Barnen Kurskalas. 

2012-10-27

Fortbildning på Amnesty

Fanny Davidsson håller utbildning för Amnesty på temat Gruppdynamik.


2012-10-04

Schools for Peace, Skottland

Fanny Davidsson utbildnar studenter på St Andrews Universitet till att bli utbildare för Schools for Peace på grundskolor i St Andrews och närliggande städer. 

2012-09-12

Non-Violence i Brasilen

Mellan den 12-22 september håller Fanny Davidsson utbildningar i konflikthantering och ickevåld i Sao Paulo braislien. 

2012-06-15

Barnrättsperspektiv på idrotten

Fanny Davidsson deltar tillsammans med Svenska Simförbundet på Riksidrottsförbudnets seminarie kring Ett barn(rätts)perspektiv på idrotten. 

2012-06-14

Fortbildning på Amnesty

Fanny Davidsson håller utbildning på Amnesty under temat Kommunikation och Samarbete. 

2012-03-19

Barns inflytande i förskolan

Fanny Davidsson har publicerat tå nya artiklar på Förskoleforum om hur man på förskolan kan arbeta aktivt med barens inflytande och delaktighet. Läs artiklarna på www.forskoleforum.se.

2012-02-20

Lärarutbildning i Verbier, Schweiz

Den 20-21 februari utbildas Schweiziska lärare i konflikthanteirng och ickevåld för att starta Schools for Peace i Schweiz. Läs mer om the Non-Violence Project på www.nonviolence.com

2012-02-16

Konflikthantering med eleveråd

Under en heldag utbildas eleverådet på Agustenborgsskolan i Malmö i metoder i konflikthantering och för att jobba för en trygg skola. 

2011-11-17

Barnets bästa på Slottet

Den 17 november deltar Fanny Davidsson i en debatt kring samverkan mellan offentlig verksamhet, näringsliv och offentlig sektor, kring Barnkonventionen och barnets bästa på World Child and Youth Forum på Slottet i Stockholm.

2011-09-11

Barns rättigheter, Unicef

Fanny Davidsson informerar Unicefs Barnrättsinformatörer om det nya utbildningsmaterialet för små barn Mina rättigheter. 

2011-09-08

Ledarskap och mänskliga rättigheter

Fanny Davidsson håller en heldags utbildning på temat ledarskap och mänskliga rättigheter på den veckolånga utbildningen Year of revolutions and volunteerism - Yalla let´s act som anordnas av Svenska Mellanöstern Nordafrikagruppen. Deltagarna består av 30 ungdomsledare från Mellanöstern och Europa. 

2011-09-02

Metoder i konflikthantering, Rio de Janeiro

Den 31 augusti till 2 september håller Fanny Davidsson en utbildning i metoder för konflikthanteringsträning med ungdomsledare i IBISS.

IBISS arbetar med 60 sociala projekt i Rio de Janeiros mest utsatta områden, favelorna.

Utbildningen är ett samarbete mellan The Non-Violence Project och IBISS.

2011-08-22

Fotboll för fred, Brasilien

Den 22-24 agusti genomförde Fanny Davidsson fyra workshops i konflikthantering och kommunikation med 70 pojkar, 10-15 år gamla, i Limeira, Brasilien, ett samarbete mellan The Non-Violence Project och fotbollsorganisationen Base Brasil.

2011-08-11

Lärarutbildningar, Mexiko City

Den 16-19 augusti genomför Fanny Davidsson två träning för tränare utbildningar i Schools for Peace programmet i Mexiko City. Sammanlagt utbildas 100 lärare i metoder för konflikthantering, ickevåld och fredsbyggande. Utbildningen genomförs på uppdrag av The Non-Violence Project.

2011-07-11

Tennis för fred i Båstad

Under Swedish Open i Båstad invigs den nya KnotViolence utställningen med nio nydesignade revolvrar av bland andra Robin Söderling Yoko Ono. Under måndagen genomfördes en Tennis för fred worskhop med tio barn, programmet är designat av Fanny Davidsson för the Non-Violence Foundation. 

Se när Robin Söderling och Ernst Billgren målar en av de knutna revolvrarna på ett lite speciellt sätt. 

Läs om Tennis for Peace i Helsingborgs Dagblad.

Se intervju med rektor Magnus Dahlberg i TV4:s morgonsoffa. 

2011-06-16

Paketerbjudande för skolans värdegrundsarbete

För ett process- och behovsinriktat utvecklingsarbete med värdegrundsarbetet på skolan erbjuder Fanny Davidsson ett förmånligt läsårspaket. 

 • Heldagsuppstartspaket. Introduktionsföreläsning om skolans värdegrundsarbete samt kartläggnnings- och behovsanalysworkshop
 • 2 föreläsningar, á 90 min
 • 2 workshops, á 2 timmar,  med fokus på processledning och vägledning bland metoder. Rekommendationen är att elever deltar på minst en av de två workshopsen.  
 • 10 handledningstimmar för personalen 
 • Utvärderings- och framtidsplaneringsworkshop 2 timmar


Pris: 50 000 kr, exkl. moms (värde 67 500 kr)

vidare för mer information. 

 

2011-05-12

Föreläsning på Lunds Universitet

Torsdagen den 12 maj föreläser Fanny Davidsson om konflikter i arbetslivet för doktorander och mentorer på Lunds Universitet. 

2011-05-10

Kollo med fokus på kommunikation och koflikthantering

Fanny Davidsson driver tillsammans med den sociala entreprenören Eva Maria "Evis" Sköld Citykollo, en lovaktivitet för 14-15 åringar med fokus på kommunikation, konflikthantering och att göra sina drömmar till verklighet. 

Citykollo är ett kollo i urban miljö. Till sommaren drar även Leaderkollo igång. Leaderkollo har samma innehåll som Citykollo men bedrivs på landet med fokus på ungt leadarskap för landsbygdsutveckling. 

För mer information, klicka dig vidare till hemsidorna för Leaderkollo och Citykollo.  

2011-03-25

Invigning av Retoy i Stockholm

Den 24, 25 och 26 mars invigs Retoy på det nya Luma biblioteket på Ljusslingan 26 i Hammarby Sjöstad. Dagarna kommer att vara fullspäckade av intressanta personer och programpunkter. På fredagen kl 15.50 presenteras workshopsprogrammet "Mina rättigheter",  utvecklat av Fanny Davidsson i samarbete med Retoy och Unicef Sverige. Kl 16.00 kommer Fanny Davidsson  leda workshopen "Jag har rättigheter" för barn i Retoy Lab. Läs mer om programmet på Retoy.se. Varmt välkommen!

2011-03-22

Frukostföreläsning i Malmö

Välkommen på frukostföreläsning om Konflikthantering på arbetsplatsen, på Folkuniversitetet i Malmö. För information gå in på Nätverket Arbetslivet.

 

Vad jag tar med mig från morgonen - deltagarnas kommentarer:

"Vikten av strukturer och spelregler för konflikthantering och kommunikation på arbetsplatsen"

"Förebygga skadliga konflikter genom att skapa ett öppet klimat"

"För mig har ordet konflikt gått från att vara negativt till neutralt"

2011-03-05

Utbildning av unga ledare

Ledare inom svenska ungdomsorganisationer utbildas i Det konfliktmedvetna ledarskapet. Hur driver man som ledare grupper framåt där olikheterna och konflikternas konstruktiva kraft lyfts fram? Vad är just dina styrkor som ledare och hur hanterar jag konflikter då de uppstår i gruppen?

2011-01-28

Metodutveckling för Unicef

Den 27 mars invigs Retoys leksaksbibliotek i Stockholm. 

Retoy syftar till att utveckla platser där barn genom lek får insikter om sina rättigheter och vår miljö, det vill säga hållbar utveckling. Retoys verksamhet kommer att innebära utlåning av leksaker och barnböcker, ytor för lek & lärande samt leksaksbytar event. 

Diskussioner kring hållbarhet för flitigt bland både vuxna och unga, men inkluderar sällan barn. Därför bildades Insamlingsstiftelsen Lek för Hållbarhet, vilka har skapat konceptet Retoy.

Unicef Sverige är samarbetspartner till Retoy och samarbetar bland annat med att ta fram det pedagogiska programmet "Mina Rättigheter" för Retoys verksamhet. 

Fanny Davidsson har fått i uppdrag att utveckla utbildningskonceptet, som i framtiden även skall kunna användas inom Unicef och spridas till andra aktörer. Metodmaterialet skall på ett kreativt, interaktiv och lekfullt sätt lära barn om sina rättigheter med förankring i FN:s barnkonvention.

Läs om hur arbetet med Retoy tar form.

 


2011-01-21

Fanny möter 900 elever om ickevåld

Fanny Davidsson pratar ickevåld, en god skolmiljö och att våga förverkliga sina drömmar med 900 6-16 åringar på Söderkullaskolan i Malmö. 

Under hösten har Fanny Davidsson i samarbete med KnotViolence utbildat personalen på Söderkullaskolan i metoder i konflikthantering och ickevåld. Som endel av skolans arbete med KnotViolence projektet hålls en tema dag för hela skolan, år 1-9, den 21 januari. 

Läs reportage om projektet på Söderskullaskolan på HSBs hemsida.

2010-12-12

KnotViolence Brasilen

Fanny Davidsson utbildar the Non-Violence Procejts tränarteam i Curitiba, Brasilien, om hur man kan arbeta med konflikthantering inom fotbollsverksamhet.

Under 2011 kommer Projeto Nao-Violencia samarbeta med fotbollsakademien Base Brazil och med den sociala organisationen IBISS i Rio de Janeiros favelor kring hur man kan inkludera livskunskapsudnervisning (Life Skills) rörande konflitkhantering, brottsprevention och mänskliga rättigheter i verksamheten.

2010-11-07

Utbildning för Sveriges Farmacvtförbund

Fanny Davidsson utbildar Sveriges Farmacevtförbund under rubriken "Organisation, samarbete och konfliktlösning".

2010-11-02

Feedback hos RKUF

Fanny Davidsson utbildar Röda Korsets Ungdomsförbunds konsulenter i feedback tekniker.

2010-09-24

Läs krönika om arbetet i Sydafrika

Läs Fanny Davidssons krönika om fotbolls VM i Sydafrika och arbetet med KnotViolence Futbol for Peace på idrottsforum.org

idrottsforum.org är en nordisk idrottsvetenskaplig webbtidskrift som publicerar vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar om samhällsvetenskap och humanoria.

 


2010-09-09

Citykollo lanseras i Malmö

Fanny Davidsson bedriver tillsammans med Eva Maria "Evis" Sköld Citykollo. Malmö är en fantastisk stad med massor av skönt häng. Under höstlovet startar Citykollo sin verksamhet i Malmö.

Verksamheten vänder sig till 14-15 åringar som och vill få verktyg till att skapa det liv de drömmer om. Både miljön och aktiviteterna skiljer sig från traditionella kollon. Citykollo är som livskunskap i praktiken.

Citykollo består av spännande workshops som handlar om hur man tar sina drömmar på allvar, hur man gör sig förstådd och förstår andra och hur man får saker att hända.

Vi är rutinerade ungdomsledare med konkreta färdigheter i kommunikation, konflikthantering och personligt entreprenörskap.  

www.citykollo.se

 

2010-08-27

Söderkullaskolan, Malmö

Start för Söderkullaskolans deltagande arbete med KnotViolence.

2010-08-17

Agustenborgsskolan, Malmö

Idag drar KnotViolence projektet igång på Agustenborgsskolan i Malmö med en heldagsutbilning för personalen av Fanny Davidsson.

2010-06-05

Fotbolls VM i Sydafrika

Under juni befinner sig Fanny Davidsson i Sydafrika för att arbete med KnotViolence utbildningsprogram riktat mot sydsfrikanska ungdomar under VM-månaden.

Läs mer om arbetet i mitt nyhetsbrev och följ min tid i Sydafrika genom min blogg och Twitter.

2010-05-25

Konfliktmedvetet ledarskap

-om grupputveckling, konflikter och kommunikation.

Utbildning med ledningsgrupp och teamledare med Calimo Affärspartner AB i Kalix/Luleå.

2010-05-24

Årets viktigaste utbildning!

"Vit, hetero, gift man utan funktionshinder. Så ser normen i Sverige ut idag. Nu är det dags att testa dina fördomar! Att ha fördomar är inget konstigt eller ovanligt, alla har det mer eller mindre. Det viktiga är att ifrågasätta värderingar och attityder, ta ställning och agera."

Så presenterar Eskilstuna kommun utbildningen som Fanny Davidsson håller tillsammans med LSU, Sveriges Ungdomsorganistioner för 200 kommunanställda i Eskilstuna.


2010-04-21

Konflikthantering för lärare och elever på Bergaskolan, Malmö

Igår höll Fanny Davidsson den första utbildningsdagen i KnotViolence programmet för personalen på Bergaskolan i Malmö. Personalen kommer under sex tillfällen fördjupa sig i metoder i konflikthantering för att i sin tur ge eleverna redskap för att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt genom övningar och samtal i undervisningen. 

2010-04-14

Följ Fanny Davidssons blogg

På bloggen Människan Gruppen Världen kan du följa mitt arbete med utbildningar i konflikthantering, ledarskap och mänskliga rättigheter runt om i Sverige och världen. Välkommen!

2010-04-13

Reportage om Fanny Davidssons konflitkhanteringsutbgildningar

- Vi kände oss lyriska, fulla av hopp och glädje!

Så beskriver rektor Magnus Dahlberg effekterna av Fanny Davidssons utbildning i konflikthantering. 

Läs reportaget på Utbildning.se

2010-02-24

Likabehandlingsplan i förskolan

I en artikel på Förskoleforum ger Fanny Davidsson exempel på frågor som kan ställas till förskolebarnen kring diskrimineringsgrunderna. 

I skollagen stadgas att man på förskolan årligen tillsammans med barn och föräldrar ska kartlägga verksamheten i förhållande till diskriminering och kränkande behandling och att utifrån detta skapa en jämlikhetsplan för förskolan. Syftet med en likabehandlingsplan är att skapa en trygg miljö och att förhindra trakasserier och annan kränkande behandling.

Att arbeta mot diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling inom förskolan är ett kontinuerligt arbete som måste genomsyra verksamheten.

I grunden handlar det om att skapa en trygg miljö där alla barn känner sig värdefulla och där individuella olikheter tas till vara och  uppskattas. Detta gör man genom att samtala med barnen om förhållningssätt. Vad får man säga och inte säga till varandra på förskolan?  Hur hanterar vi konflikter som uppstår? Hur skapar vi ett klimat där alla barn känner sig välkomna och inkluderade?

2010-01-22

Utvärdering och framtidsplanering på Apelgårdsskolan

Under eftermiddagen utvärderades utbildningen samt arbetet med eleverna så här långt. Personalen fick också titta på sina styrkor och svagheter som arbetslag och planera det fortsatta arbetet med konflikthantering i skolan. 

Röster om Fanny som utbildningsledare:

 • "Det bästa med utbildningen har varit Fannys kompetens - kunskap, erfarenhet och engagemang. "  Magnus Dahlberg, rektor.

 • Fannys föreläsningar och upplägg var en positiv del av projektet. Gamla tankar i nya former.

 • Fannys har förmågan att väcka /fånga /locka pedagogernas intresse

Röster om KnotViolence utbildnignsprogram:

 • Programmet har varit väldigt engagerande, både för lärare och elever

 • Det är fantastiskt att ett sånt projekt är genomförbart bland alla åldrar 6-9. Tillsammans kan vi förändra! 

 • Evolve är ett mycket bra utbildningsmaterial, övergripande, djupdykande, intressant. Väldigt användbart.

Hur projektet har påverkat personalgruppen:

 • Vi har blivit mer positiva, mer sammansvetsade, mer energi och kraft till att ta tag i saker och ting samt en ambition att förändra. 

 • Vi har fått mer energi, ökat samarbete och högre till tak i personalgruppen.

Hur projektet har påverkat eleverna:

2009-12-18

Artikel på idrottsforum.org

Läs Fanny Davidssons artikel om fotbollens potential för fred och försoning pa idrottsforum.org.

idrottsforun.org är en nordisk idrottsvetenskaplig webbtidskrift som publicerar vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar om idrottsforskning och idrottsvetenskap med utgångspunkt i samhällsvetenskap och humaniora.

2009-12-03

Soweto, Sydafrika, utbildning för fotbollstränare

Den 3-4 december utbildadas 20 fotbollstränare till Life Skills coaches. Utbildningen innehåller konflikthantering, kommunikation, hur hantera ilska samt metoder i interaktivt lärande. Tränarna kommer efter utbildningen inkludera Life Skills övningar i fotbollsträningen.

Responsen på utbildningen var positiv, några av deltagarna hade inkluderat övningar i fotbollstränigen redan efter första utbildningsdagen.

Några kommentarer från deltagarna var:

"I learned a lot and I think that I, as a person, will grow and I will change what I was lacking before. Today I have learned a lot about anger management. It is something that I need to understand and I need to make sure that I understand an other person, beacause it is not about me alone it is also abut the person I am having a conflict with."

"I said it in the morning, I will say it now, I will say it in the evening, even in days to come - this project is a powerful project!"

"The course was excellent, it exceded my expectations. Our challange now is to make this in to a sustainable programme. If we work together we can change the situation in our communities."

"I want to say to my collegues - 'Let's go out guys and make the change!'"

"I have learned a lot in these two days. I am a football coach and now I am a Life Skills person."

Utbildningen hölls i samarbete med Get the Point Initiative som kommer att arbeta med Life Skills utbildningar samt ungdomsturnéringar under VM i Sydafrika 2010.

2009-12-01

Över 3000 nedladdningar av MR-dilemman

Utbildningsmaterialet har laddats ner är mer än 3000 gånger! Ladda ner det du också på www.lektion.se.

2009-11-20

Barnkonventionen 20 år!

I dag, den 20 november 2009, är det 20 år sedan FN:s konvention om Barnets rättigheter trädde i kraft. 

Mycket har hänt inom barnrättsområdet de senaste två decennierna och Barnkonventionen är ett av de mänskliga rättigheters dokument som är mest kända. Trots detta är det många barn som inte känner till att Barnkonventionen finns och många vuxna som inte känner till innehållet i konventionens artiklar. 

Ta 20 års jubileet som ett tillfälle att höga kunskapen och samtalen om barns rättigheter och mänskliga rättigheter i skolan och förskolan!

Lekande Rätt

Beställ utbildningen "Lekande Rätt - Barnkonventionen i förskolan" där ni i personalen får möjlighet att lära er mer om barns rättigheter samt får metoder i hur ni på ett lekfullt och kreativt sätt kan arbeta med barns rättigheter i era barngrupper. 

Artiklar om lärande kring barns rättigheter

Läs mina och andras artiklar om barns rättigheter på Förskoleforums tema. Om du inte är medlem kan du bli testmedlem under två månader och få tillgång till allt material. 

Dilemman kring mänskliga  rättigheter

För dig som arbetar med ungdomar finns materialet MR-dilemman att ladda ner gratis på Lektion.se. Ett spännande utbildningsmaterial om de dilemman som uppstår då två eller flera mänskliga rättigheter krockar, som du kan integrera i din ordinarie verksamhet.

Du kan också låta dina elever göra det interaktiva personlighetstestet om MR-dilemman - MR-Blobben - på regeringens hemisida, www.manskligarattigheter.gov.se.

2009-11-04

Fråga om barns rättigheter!

Fram till jul svarar Fanny Davidsson på frågor om barns rättigheter  och konflikthantering i Förskoleforums expertpanel, www.forskoleforum.se

2009-11-02

Lansering av utbildningsmaterialet MR-dilemman

-Ett material om dilemman som uppstår då mänskliga rättigheter krockar.

Mänskliga rättigheter är något som berör oss alla, varje dag. Alla människor har grundläggande rättigheter som inte får kränkas. Men vad händer när dessa ställs mot varandra? Är det t.ex. okej att skriva vad som helst om någon så länge man gör det i konstens namn? Får man demonstrera för vilket syfte som helst? Och kan det finnas situationer då det är berättigat att ta någons liv? Det är några av ämnena som tas upp i materialet.

Materialet är uppdelat i tre delar:
1. Introduktion: om materialet finns och vad MR-dilemman är
2. Mänskliga rättigheter: om vad mänskliga rättigheter är och hur det blev till
3. Övningar:  ca 30 övningar om olika dilemman, allt från korta värderingsövningar till fördjupningsövningar som med fördel kan användas för temaarbeten

Materialet är författat av Fanny Davidsson för Delegationen för Mänskliga Rättigheter i Sverige. Du kan bli medlem gratis på lektion.se, där du kan ladda ner materialet kostnadsfritt. 

2009-10-22

Lärarutbildning i Rosengård

Fredagen den 23 oktober hölls den första KnotViolence Utbildningen för personalen på Apelgårdsskolan i Malmö. Som utvärdering fick deltagarna formulera sms om hur de uppfattat dagen, så här löd några av smsen:

Till en vän:

"Jag har vatt på en riktigt rolig föreläsning idag. Fick en massa nya tankar. Vill börja nu. Har skrattat jättemycket."

Till Fanny:

"Jättebra komp.utv.dag, tror att det fångade många lärare och hela miljön känns mer positiv. Hoppas verkligen att alla börjar med projektet!"

Till eleverna:

"Haft utbildning om ickevåld idag. Måste inte slåss, finns andra sätt. Om personalen fattar kanske ni också kan..."

Till Fanny:

"Hej! Jag är mycket nöjd med denna dag. Kul och inspirerande. Jag tror att jag kan jobba även med 6-åringar med detta. Tack." 

Till sambo:

"Givande dag som givit inspiration och kraft med hopp om att detta kommer att bli en nystart för vår skola i positiv mening."

www.knotviolence.se  och www.peaceonearth.nu

2009-10-16

Kunskapsbärarutbildning

Den 17-18  oktober går den andra utbildningshelgen i Fred i våra händers kunskapsbärarutbildning. Fanny Davidsson är en utav utbildarna.

Under fem helger  på ett läsår  utbildas 20 lärare till kunskapsbärare i konflikthantering. Årets lärare kommer till hälften från gymnasieskolan och till hälften från folkhögskolor. 

Läs mer på Fred i våra händers hemsida.

2009-10-14

Kickoff för konflikthanteringsprojekt på Malmöskolor

Idag hölls den första delan av KnotViolence utbildningen för personalen på Linnéskolan i Malmö. Under tre halvdagar kommer lärana utbildas i KnotViolence utbildningsprogram för att sedan genomföra programmet med eleverna under sex veckor. 

Fanny Davidsson utbildar och handleder lärarna inom KnotViolence kampanjen som drivs av Get the Point Iniative och PeaceOnEarth.nu.

2009-10-12

Barns rättigheter i förskolan - Fanny Davidsson skribent på Förskoleforum

Med anledning av att Barnkonventionen fyller 20 år den 20 november har Förskoleforum tema barns rättigheter under oktober och november. 

Fanny Davidsson skriver om barns rättigheter i förskolan - vad innebär det och hur kan förskolan jobba med utbildning barns rättigheter i sin verksamhet.

Besök Förskoleforum på www.forskoleforum.se. På Startsidan kan du gå in på "Prova gratis" och under två månader få en gratisprenumeration och på det sättet få tillgång till mina artiklar och övningar.

2009-10-01

Möte med rektorer från Rosengård och Limhamn, Malmö

I samarbete med den nystartade organsiationen PeaceOnEarth.nu och Knot Violence kommer Fanny Davidsson att utbilda lärarna på Apelgårdsskolan i Rosengård och Linnéskolan i Limahamn i konflikthantering och ickevåld.

Under sex veckor i november och december kommer lärarna att integrera konflikthanteringsövningar i sin undervisning med eleverna.

Läs mer om PeaceOnEarth och Knot Violence utbildningarna i Malmös skolor på www.peaceonearth.nu 

2009-09-28

Fanny Davidsson idécoach på Business & Pleaseure, Malmö

Business & Pleaseure                                                   -En serie kvällar med puls, inspiration och nya möten; 29 september

På scen: Talkshow med Mona Masri (P3, Din gata, Klubben Backlash)

Gäster: 
Kicki TheanderKICKI (Middagsfrid)
Helena Danielsson (Hepp Film)
Emma Svensson (Rockfoto)

Under kvällen har möjlighet att få personlig och exklusiv feedback på dina idéer från:
Tatjana Janic (Work and clothes)
Beata Sjöborg (Comparative)
Camilla Norwood (stylist)
Jenny Nirfalk (journalist och frilans)
Ida Johnsdotter (Media Reurs AB)
Fanny Danilsson (Människan, Gruppen, Världen)

Business Area
- för dig som vill mingla aktivt!
Möt entreprenörer, idéutvecklare m.fl.

Highlight Hösten 2009 
Under kvällen utser vi Skånes mest inspirerande kvinna! Var med och nominera - gå in på hemsidan.

Kvällens husband är Agnes Berg, Karin Turesson och Anna-Karin Henrell

Kvällens DJ är CLARA STJÄRNA
Lyssna på hennes låtar här: www.myspace.com/clarastar 
 

Plats & Tid:

Debaser (Norra Parkgatan 2) Malmö

Tisdagen den 29 september klockan 19-22. Entré 100 kronor som betalas kontant på plats.

 

Nyhetsbrev

Här kan du anmäla eller avanmäla dig från mitt nyhetsbrev. Nyhetsbrevet utkommer ca 4 ggr varje år.


Här har du också möjlighet att läsa mina gamla nyhetsbrev:

#1 - Fokus skola

#2 - Fokus idrott

 

#3 - Fotbolls VM

 

#4 - Fokus ledarskap